В Община Ябланица по ОПДУ

На 15 януари екипът на  сдружение „ Екомисия 21 век “ посети Община Ябланица в изпълнение на проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ по ОП „Добро управление“. Граждани  дадоха оценка на местната администрация чрез попълването на разработените Анкети- инструментариум за обратна връзка между граждани и администрация, а новоизбраният кмет на Община Ябланица, инж. Найден Пеев Найденов посрещна представителите на сдружение „Екомисия 21 век“. В работната среща екипът направи кратка визитка на Сдружението и запозна г-н Найденов с дейностите по проекта, след което се обсъдиха бъдещи съвместни инициативи и се набелязаха конкретни цели.