Второ събрание на Общински младежки съвет в Троян

На 21 януари от 15.00 часа в залата на Общински съвет Троян се състоя второто събрание на  Общински младежки съвет. На събранието присъстваха представители на Сдружение „Екомисия 21 век“- Ловеч, представители на Община Троян , както и председателят на ОбС инж. Петко Пенков. Общински младежки съвет бе учреден на 12 декември под менторството на експерти от Сдружение „Екомисия 21 век“ по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ . За това краткото време младежите от град Траян са успели да осъществят своя инициатива и дори са събрали средства за свой бъдещи събития.