Премина успешно първата мобилност в Италия

По проект „Създаване на ресурси за обучители в сферата на образованието за възрастни”, финансиран по Програма Еразъм+, сектор Образование за възрастни, премина успешно първата мобилност – 10.06. – 14.06.2019 година. Тя включваше 4 членове на Екомисия 21 век, които взеха  участие в обучителни курсове по придобиване на нови знания и компетенции в посрещащата организация – EGINA, град Фолиньо, Италия.

Темите на двата модула бяха: „Характеристики и особености на социалната изолация сред възрастните хора. Наблюдения за използване на иновативни методи и средства на преподаване в партньорската организация”.

Участниците в мобилността повишиха своите чуждо езикови, социални, дигитални компетенции, както и обмениха опит в областта на формите на образование за възрастни. Те посетиха местния Университет за възрастни и споделиха с домакините общата идея,        че ученето през целия живот, както и грижата за възрастните, е задача на държавната, регионална и местна власт, а не само на неправителствените организации.

Тази мобилност е много важна и за самата организация, защото спомага за повишаване на нейния имидж и допринася за интернационализацията в областта на образованието за възрастни.