Отбелязване на Световен ден за борба с наркоманията

Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”- Ловеч, работи по проект „Предай каузата нататък”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 -2020 ) на Министерството на младежта и спорта.

На 26.06.2020г. се проведе инициатива в градовете Ябланица и Тетевен, във връзка със Световния ден със злоупотреба и нелегален трафик на наркотици. Участие в инициативата взеха доброволци  от новосъздадените от местните модератори Доброволческите центрове на двата  града. Беше прожектиран филм „Видовете наркотици и вредата от тяхното използване“ с информационно-образователна цел. Планираната дейност по проекта е превантивна и има за цел да окаже възпитателно въздействие върху общността – младежите; да предостави необходимите знания за превенция на злоупотреба с психоактивни вещества, възможност за предпазване от наркоманията, изясняване на лични виждания за наркотиците, повишаване на компетентността по въпросите за вредата от употребата на наркотици.

Участниците имаха възможност да обсъждат и дебатират проблема. Показаха знания и умения да провокират аудиторията със своите въпроси. Стигнаха до извода , че употребата и разпространението на наркотици е изключително сериозен проблем.