„Мисли и действай в зелено!“ – нов проект на Екомисия 21 век

Сдружение „Екомисия 21 век“ започва изпълнение на проект „ Мисли и действай в зелено!“, подкрепен финансово от Грийнпийс – България.

Целта на проекта е да мобилизира младите хора чрез повишаване на техния капацитет в областта на опазване на природата и нейните ресурси. Усилията ни ще бъдат насочени към борбата с въглеродните емисии и оказване на въздействие върху местните общности. През последните години на пандемия има не само здравна, но икономическа и социална криза. Нужно е възстановяването да започне чрез инвестиция в хората и в работещи механизми, които осигуряват демократично производство на енергия, финансово подпомагане на хората и повече възможности те да участват в производството на възобновяема енергия.

По време на проекта ще проведем обучения в областта на смекчаване на последиците от климатичните промени с млади хора от четири общини на област Ловеч – Луковит, Летница, Тетевен и Ловеч. Съвместно с тях ще проведем застъпнически кампании за използването на опаковки рециклируеми материали от куриерските фирми, ще отправим петиции за осигуряване на специална подкрепа – административна и финансова, при саниране и използване на специални еко фондове от общините, както и за гражданите, които желаят да станат потребители – производители на възобновяема енергия, индивидуално или като се кооперират.

За финал на проекта ще проведем специални събития в четирите общини. На тях младите хора ще отправят своите послания за чиста вода, въздух, почви на България. За повече информация относно изпълнението на проекта следете страницата ни.