Встъпителна пресконференция по проект ”Младежки центрове на уменията”

На 14.08.23г. сдружение „Екомисия 21 век“ се проведе начална пресконференция във връзка с реализацията на проект ”Младежки центрове на уменията””, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3 ”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Покана за участие беше отправена към представители на медиите, НПО, местна власт и млади хора.

На пресконференцията бяха популяризирани проектните послания и предстоящите дейности, свързани с мобилни форми на работа за подобряване достъпа до младежка работа на млади хора от малките населени места на област Ловеч: 6 села и общинските центрове от  общините Априлци (с.Скандалото, с.Велчево, гр.Априлци), Угърчин (с.Лесидрен, с.Сопот, гр.Угърчин), Летница (с.Крушуна, с.Горско Сливово, гр.Летница).

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.