Сдружение „Екомисия 21 век“ стартира проект „Гражданите – гарант за върховенство на Закона“

 

Проектът е насочен към младите хора в три общини на област Ловеч – Летница, Луковит и Угърчин, като неговата цел е да повиши информираността на млади хора и граждани за върховенството на правото и овластяването им за мониторинг и застъпничество за възтържествуване на справедливостта в обществения живот в малките населени места на област Ловеч;

Постигане на промяна на нагласите на гражданите в малките населени места по отношение спазване на законите и активизиране на самите общности за бдителност и мониторинг на действащите институции на местно ниво. Период на изпълнение – 12 месеца.

Дейностите включват провеждането на информационни кампании в трите общини, анализ на средата за идентифициране условията на функциониране/нефункциониране на върховенството на правото  в трите общини, степен на прозрачност на вземане на решенията, наличие на корупционни практики на местно ниво, степен на гражданска активност; Провеждане на Ден на отворените врати в Окръжен съд Ловеч; Тренинги с младите хора в трите общини, изнесено обучение и провеждане на Форум театър с разиграване на ситуация, свързана тематично с прилагане върховенството на Закона.

За по-подробното отразяване на предстоящите дейности следвайте страницата ни и профилите ни в социалните мрежи!