Приключване на Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията – предоставяне на интегрирана подкрепа по проект „Младежки центрове на уменията“. Те се проведоха в общините Летница, Априлци и Угърчин от психолог и младежки работник.

Целеви групи бяха млади хора на възраст 15-29 г., включително и такива които не учат и не работят. Целта на заниманията беше да мотивира и подготви младежите за активното им
включване в пазара на труда и придобиване на умения за успешното им
включване в живота на общността.

Мобилните услуги са част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията”и се предоставят с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/,

Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.