Двудневно обучение по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

На 10 и 11 май 2024година в град Ловеч се проведе Двудневно обучение по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID) и DEXIS.
В него взеха участие млади хора от общините Летница, Угърчин и село Дерманци, Луковитска община общо 30 участници и техни ментори.
Обучението се проведе в комплекс Драката под ръководството на адвокат Северина Лозанова и адвокат Ива Христова.
Обсъдени бяха теми, касаещи Харта на основните права на Европейския съюз, Българско гражданство – придобиване, освобождаване, възстановяване, лишаване; Сравнителен преглед на българските конституции.
Бяха решавани редица практически казуси по темите, които да са полезни за в бъдеще за младите хора.