Съпричастни към Деня на Освобождението на Ловеч

Деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип и Защитено жилище  поднесоха  цветя по повод 141-годишнината от освобождението на Ловеч. Групата от всички центрове за настаняване и Защитено жилище се събра около  паметника на Цачо Шишков. Представител от екипа на сдружението разказа за подвига на нашия съгражданин и  неговия пример на истинско родолюбие. С едноминутно мълчание всички почетоха паметта на бранителя на Ловеч и ловчанлии.

Инициативата е част от проекта на сдружение „Екомисия 21 век „Ние те открихме и подкрепяме” по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура „Открий ме”. Тя допринася за социалното включване на деца и младежи от социални институции чрез  участието им  в събития от Годишния културен календар на община Ловеч.