Календар на събитията в Екомисия 21 век – септември 2018

1. Занимания в „Детска оздравителница” – два пъти в седмицата/вторник и четвъртък/
2. Благотворителна кампания за събиране на дрехи за децата от ОУ „Св.Св. Крил и Методий” Ловеч
3. Заседание на Общински ученически съвет Ловеч – 10.09.2018
4. Въвеждаща среща по проект ”Ние те открихме и подкрепяме” – ОПРЧР – 12.09.2018
5. Участие в кампания „Да изчистим България заедно” – 15 септември – доброволци съвместно с деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ гр. Ловеч.
6. Работна среща на Клуб „Млад пчелар” по проект „Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на обществената среда” по Програма „Ти и Лидъл за по-добър живот” – 17.09.2018
7. Европейска седмица на мобилността 2018 – съвместно с община Ловеч.