„TIME TO MOVE” 2018

Като евродеск точка от 10 години Сдружение „Екомисия 21 век” се включи в обявената от Евродеск България кампания  „TIME TO MOVE” 2018.

Целта на националната  кампанията беше да се промотира мрежата Евродеск и работата на мултиплаерите на местно ниво, да се разпространява информация за възможностите за мобилност на младите хора.  В отговор на тези послания бяха изработени плакати и флаери, които бяха разпространени във всички общини на област Ловеч.

На страницата във Фейсбук беше публикувана периодично информация за кампанията, както и покана към младите хора на Ловеч да се включат в Заключителното събитие, което се проведе на 24 октомври. Домакин на събитието, което протече под мотото TIME TO MOVE”, беше Областен управител Ловеч. В обявения предварително Младежки дебат се включиха представители на Областен младежки съвет – председатели и членове на общинските младежки и ученически съвети от областта. Беше представена кратка презентация, която послужи за основа на дебата и провокира младите хора да споделят, питат и разкажат ползвали ли са до сега информация от мрежата Евродеск, как те са се възползвали от нея.  В края на събитието участниците подготвиха тематичен Флаш моб – „TIME TO MOVE” 2018, който осъществиха в пешеходната зона на Ловеч и раздадоха флаери на преминаващите млади хора.