Услуги

Образователни и социални услуги

Услугите, които предоставя организация Екомисия  21 век, са образователни и социални.

Образователните услуги са в подкрепа на деца и ученици, които участват в Еко ваканции и лагери по време на ваканциите. Те са привлечени от възможностите, които им се предоставят, за участие в тематични екологични образователни дейности, и инициативи, свързани с утвърждаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене и спорт.

Доброволчеството през последните години придоби нови измерения в нашата организация след осъществяване на няколко проекта по Програма „Учене през целия живот” – Подпрограма Грюндвиг в областта на обмен на възрастни доброволци с партньорски страни от ЕС. В тази връзка като необходимост за нашия град се роди идеята за разкриване на Университета за възрастни, който отговаря на потребностите на хората от нашия град.

Организацията е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето в България. Центърът за обществена подкрепа работи с деца и младежи и техните родители в областта на превенция на насилието и агресията, отпадане от училище и подпомагане на родители в процеса на отглеждане и възпитание на техните деца. Дейностите не са обезпечени от държавния бюджет и имат неформален характер – осъществяват се по финансирани проекти на организацията от национални и европейски дарители.

 

Център за обществена подкрепа

Лагери

Университет трета възраст