Център за работа с доброволци

Национален алианс

Центърът за работа с доброволци е изграден като част от Мрежата на Национален алианс за работа с доброволци Пловдив през 2003 година.

 

Визия на организацията в областта на доброволчеството

Доброволчески център към Сдружение „Екомисия 21 век” Ловеч от 2003 година до сега се развива като  притегателен център за всички млади хора на територията на област Ловеч. Сдружението  се утвърждава като водеща и разпознаваема организация, която трайно и последователно  популяризира принципите на доброволчеството като кауза и начин на живот в общността.

 

Основните цели на ЦРД

Основна цел: Разширяване и популяризиране на доброволчеството сред гражданите и младежите с цел приобщаване към дейности за устойчиво развитие, гражданска активност и повишаване качеството на живот  на хората на територията на област Ловеч.

 

Специфични цели

Промотиране на доброволчеството като ценност сред общността чрез привличане на нови доброволци.

Целевите групи са: Преки доброволци – членове на Доброволчески център към Сдружение „Екомисия 21 век

Непреки: ползватели на услугите:

  • ученици и младежи на територията на област Ловеч
  • Деца и младежи с увреждания

 

Дейности

  • Участие в информационни и образователни кампании;
  • Традиционни доброволчески инициативи, свързани с екологични дати, дати от културния годишен календар,12 август, 5 декември, общински събития;
  • Ежегодни инициативи за приобщаване на нови доброволци „Доведи приятел”;
  • Участие в национални и областни кампании, кампании на Омбудсмана на Република България;
  • Дейности, свързани с развитие на мрежа от доброволчески центрове на територията на област Ловеч;
  • Обучения в доброволчество;
  • Социални дейности за социализиране на деца и младежи с и без увреждания, настанени в институции;