Областен младежки съвет

Развитие

За успешното изграждане на младите хора като пълноценни участници в обществения живот беше учреден през 2015 година по проект МИКЦ Ловеч Областен младежки съвет в партньорство с Областна администрация Ловеч. Организационният живот на Съвета продължи без прекъсване,  като провеждахме събрания на ротационен принцип в почти всички общински центрове на областта – Летница, Тетевен, Априлци, Угърчин и Луковит.

Като продължение на усилията по укрепване на работата в мрежа беше и проект „МИКЦ на колела – 2”, в резултат на който учредихме 5 Общински младежки съвета в областта, проведохме 12 обучения на избраните членове, обучения в доброволчество и предприемачество на младежи в малките населени места на областта. Мобилната форма на работа стана наш добър патент и доказан опит на организацията, която  улавя проблемите на деня на младите хора и се стреми да ги разреши по нестандартен начин.