Общински ученически съвет

Ученическа общност

Общински ученически съвет Ловеч е изграден в партньорство с община Ловеч през 2010 година и досега се явява утвърдена форма за работа с ученическата общност на територията на община Ловеч. В него на делегатски принцип участват по 2 представители на всички училища. Съветът има свой организационен живот, менторства се от член на екипа на Екомисия 21 век. Работи по Годишен календарен план, провежда годишни отчетно-изборни събрания, взема решения за участие в общински, областни и национални събития като:

  • Представително участие в Годишни национални срещи на младежките съвети и парламенти;
  • Организира живота на младите хора в извънучилищни форми на работа;
  • Заедно с Центъра за работа с доброволци организира ежегодно отбелязването на 12 август;
  • Провежда конкурс и участва в традиционната инициатива „Млад кмет за един ден”;
  • Подкрепя участието на ученическата общност в благотворителни кампании на национално, областно и общинско ниво;
  • Привлича и мотивира участие на учениците в ежегодните почистващи акции на територията на общината;
  • Организира събития и инициативи в подкрепа на каузи, свързани с опазване здравето на младите хора, като общински концерт „ Децата на Ловеч против дрогата”;
  • Участва в проекти на организацията – младежки обмени по Програма Еразъм+ на ЕК, както и по текущи проекти с европейски добровoлци на Европейска доброволческа служба.