Кампании

Кампании в организацията

Организацията осъществява следните кампании:

  • Образователно-информационни кампании по повод емблематични дати от Годишния здравния календар;
  • Кампании, свързани с опазване на околната среда – 22 март – световен ден на водата, 22 април и 5 юни – Световни дни за опазване на околната среда;
  • DARE to CARE –Международна кампания за намаляване н употребата на пластмаси в глобален мащаб;
  • Почистващи – ежегодни национални, областни и общински кампании.