Каузи

Мисия на организацията

Сдружение за обществено полезна дейност „Екомисия 21 век“ обединява граждани на град Ловеч, които работят за устойчиво развитие на общностите в региона за разумно управление на околната среда и природните ресурси. Осъществява ефективен диалог с институциите и обществеността за изграждане на нова ценностна система и поведение по отношение на околната среда, повишаване на ефективността на екологичното и гражданско образование и информираност на младите хора. Чрез своята дейност тя спомага за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие и гражданското общество и създава условия за развитието на младите хора в Област Ловеч.

 

Мисия на Център за работа с доброволци

Доброволчески център към Сдружение „Екомисия 21 век” Ловеч да се развива като  притегателен център за всички млади хора на територията на област Ловеч. Чрез своите инициативи трайно и последователно да популяризира и утвърждава принципите на доброволчеството като кауза и начин на живот в общността.