Център за обществена подкрепа

Социална услуга за деца и семейства „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) към Екомисия 21 век Ловеч представлява  социална услуга, предназначена за деца и семейства с цел  превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на … Продължете с четенето на Център за обществена подкрепа