Лагери

Еко ваканции

Началото беше поставено през 2003 г. с организирането на  екопоходи с опознавателен характер в природен и исторически аспект т.е. запознаване на децата с природни забележителности в гр. Ловеч и интересни исторически събития на града.

 

Детски приключенски лагери

Детските приключенски лагери са насочени към деца на възраст от 7 до 14 години и са  структурирани в четири тематични области:

  • Опазване на околната среда
  • Здравословен начин на живот
  • История и традиции
  • Култура и изкуство

 

Цели

  • Промяна в ценностната система на децата и техните семейства по отношение на принципите на устойчивото развитие и околната среда
  • Личностно и гражданско израстване на децата, изява на лидерски качества и паралелно с това съобразяване с общият интерес на групата;
  • Натрупване на жизнен и социален опит, придобиване на умения у децата за работа в екип и др;

Програмите на дневните детски лагери  съчетават природните и исторически даденостите на града и региона с идеята за учене чрез придобиване на практически опит и съчетаване на нови знания и игрови подход.

Град Ловеч е известен със своите ценни исторически места, съчетан с красива природа и интересни места за посещение: река Осъм, парковете Башбунар и Стратеш, зоологическата градина, Покрит мост, крепостта Хисаря, старият римски път, Юзината и др. Градът е известен още с музея на Васил Левски, близко разположеното Къкринско ханче, Музеят на минералите, Етнографският музей и др. Заедно с това в реализацията на програмите участват доброволци от различни европейски страни, които ежегодно организацията приема.