Ден на Ловеч – 11 май

Във връзка с дейност 3 „Подкрепа за местни социални дейности за социално включване на деца и младежи от целевата група“, по Годишния културния календар на гр. Ловеч, представителна група по проекта „Ние те открихме и подкрепяме“ взе участие в церемонията по издигане знамето на гр. Ловеч от кмета на града …

Формиране на младежка група по ОПДУ

Вчера, 2 май 2019 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе среща с цел формиране на Младежка група по Дейност 3 на проект „НПО партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Младите хора са основен двигател на промяната в общество и важен фактор …

Подготовка за посрещане на Великден

Децата и младежите, участници в Ателие по готварство, с голямо желание и въображение боядисаха яйцата за празника, подкрепени от ръководителя на Атилието и психолога по проекта.

Участие на потребителите в Пролетните празници

Във връзка с изпълнение на една от целите на проекта за социализация на деца и младежи настанени в институции, и включване в събития от годишния културен календар на община Ловеч, представител на целевата група беше одобрен за участие в музикалната програма на празника. По време на провеждане на единствения по …

Eкспертни дискусии

Вчера, 23 април 2019 г. се преведоха две експертни дискусии по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” по ОП „Добро управление”. Първата беседа бе с представители на бизнеса, а втората с представетели на НПО сектора. Проведените експертни дискусии са част от Деност …

Проведени фокус групи по ОПДУ

Успешно премина вторият етап от проучването по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, свързано с гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво. В проучването участваха общо 4 фокус-групи, съответно с младежи, жители на …

Календар за месец април 2019 г.

1. Дневен детски лагер с Екомисия 21 век – 1.04. – 5.04.2019 година. 2. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 8 април 2019 год. 15.30 ч. 3. Месечна среща на доброволците от Местен център за работа с доброволци – 8.04 – 12.04.2019г. 4. Провеждане на 2 …

Провеждане на фокус-групи

Стартира втория етап от проучването свързано с гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Проучването на първата фокус-група бе сред младежи от гр. Ловеч.

Посрещане на Първа пролет

Стана традиция в навечерието на традиционни празници деца и младежи, включени в проектните дейности, да се събираме заедно, защото те очакват с нетърпение тези срещи. Така ние посрещнахме и Първа пролет, като домакин беше ЦНСТВУ – 4. Девойка, облечена в бяло, с диадема на главата,в ролята на Пролетта, поздрави децата …