Приключване на Дейност 5 Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 5 – Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията в трите общини – Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. В продължение на рамките на 5 месеца психологът и младежкият работник работиха с младежи на възраст 15-29 години, включително млади хора, които …

„Здрави и успешни в живота на родното място“

На 19, 20 и 21 януари 2024г. в Тетевен се проведе обучение „Здрави и успешни в живота на родното място“/Дейност 9 от проект „Младежки центрове на уменията“ Участие в него взеха младежи от общините, включени в проекта. Целта на обучението беше , чрез практически задачи и игрови подходи да развие …

Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани”

На 12,13 и 14 януари 2023 се проведе първото обучение по проект Младежки центрове на уменията/ „Дейност 8  Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани” в град Тетевен. Участваха 30 младежи от целевите групи включени в проекта от общините Летница, Угърчин и Априлци. Целта на обучението беше да се повиши тяхната …

Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин

Продължават заниманията по Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин. На 8 януари 2024 година се проведе среща с безработни младежи от общината в партньорство с БТ град Луковит. На нея младежки работник запозна младежите с възможности за продължаване на …

Утвърждаване на младежките центрове на уменията чрез предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове – предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин по проект „Младежки центрове на уменията“. Проведоха се 8 групови консултации от младежкия работник с целевата група младежи с по-малки възможности, включително и NEETS. Консултациите и дейностите за включването в живота на …

Анализ на средата за функциониране на върховенството на правото в общините Летница, Угърчин и Луковит от област Ловеч по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона”

Една от дейностите по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона”, изпълняван от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID), е изготвяне на Анализ на средата за функциониране на върховенството на правото в общините Летница, Угърчин и Луковит от област Ловеч . Целта на …

Приключиха трейнингите за придобиване на дигитални умения

През месец декември, 2023 година бяха финализирани планираните събития по Дейност 6 Мобилна услуга -Тренинги за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места в трите общини Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. Бяха разгледани темите: „Въздействие на дигиталните …

Възможности за работа и квалификация

На 7 декември 2023 година по проект „Младежки центрове на уменията“ проведохме едно по-различно занимание по Дейност „Утвърждаване на Младежките центрове на уменията“ в община Летница. То се случи благодарение на партньорско споразумение за сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Ловеч в областта на подкрепа на Младежките политики. Състоя се …

Продължават консултациите по проект „Младежки центрове на уменията”

През месец ноември, 2023г. продължават груповите консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърчин. Проектните експерти: психолог и младежки работник запознаха участниците със следните теми: „Конфликтите в семейството – борбата между поколенията“ „Дванадесет златни правила …

Утвърждаване на Младежките центрове на уменията

Продължават инициативите по проект „Младежки центрове на уменията” насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа  за младите хора с по-малки възможности с цел преодоляване на социално изключване, намаляване на бедността и различията. В Угърчин, Летница и Априлци през периода 8 – 12.11.2023 година се проведоха занимания и консултации за насърчаване на …