Ден на българското кино

Отбелязваме Деня на българското кино. С беседа децата се запознаха с историята за възникване на този празник и защо е избрана точно дата 13.01. Заедно изгледахме серия от филма „Васко Да Гама от село Рупча“, в памет на Иван Ласкин

План график на планираните мероприятия за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги, които ще се проведат през целия период на проекта „Ние те открихме и подкрепяме”

Традиционния празник на града – „Цветница в Ловеч” – празник с изложения на занаятите, участие на музикални и фолклорни състави с международно участие– всяка година седмица преди Великден. Празник на града – всяка година на 11 май – Спортен празник „Пламъчета сини” и участие в  културна програма. Традиционно отбелязване годишнината …

Участие на деца и младежи в общинско спортно събитие

На 17 октомври част от участниците в проекта деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ взеха участие в подкрепения от Община Ловеч Национален ден на ходенето. Сдружение „Екомисия 21 век” беше партньор на събитието чрез включване на доброволци в организацията и провеждането на събитието. Целта беше популяризиране на ходенето пеша, …

Работа в ателиетата по Готварство и Арт терапия по проект „Ние те открихме и подкрепяме”

Като резултат от стартиране работата по програмите за личностно и професионално развитие на децата и младежите по проекта и съобразно изработените индивидуални оценки на участниците бяха сформирани групите за работа на Ателие по готварство и Арт ателие. Те имат разработени годишни Програми. Заниманията в Ателие по готварство се провеждат 2 …

Осигурена подкрепа на работата по програмите за личностно и професионално развитие

За да се обезпечи нормалната работа по програмите, като следващ етап от проекта ние осигурихме участието в проекта на следните експерти  – психолог, социален работник, психиатър и педиатър. С психолога подкрепяме процеса на въвеждане на децата в преките дейности по  програмите, мотивиране на участниците и стартиране на дейностите. Бяха изработени …