В Община Угърчин по ОПДУ

На 22 януари експерти от Сдружение „Екомисия 21 век“ посетиха Община Угърчин в изпълнение на проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. В работна среща заедно с Координационното звено бяха обсъдени предстоящи събития по проекта.          

Второ събрание на Общински младежки съвет в Троян

На 21 януари от 15.00 часа в залата на Общински съвет Троян се състоя второто събрание на  Общински младежки съвет. На събранието присъстваха представители на Сдружение „Екомисия 21 век“- Ловеч, представители на Община Троян , както и председателят на ОбС инж. Петко Пенков. Общински младежки съвет бе учреден на 12 …

Кръгла маса в Община Летница

На 17 януари 2020г. от 10.00 часа в Община Летница  в изпълнение на проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ се проведе кръгла маса с цел обсъждане и консултиране, препоръки и предложения от страна на гражданите към общинската администрация.  Кметът г-н Иван Джонев представи пред …

В Община Ябланица по ОПДУ

На 15 януари екипът на  сдружение „ Екомисия 21 век “ посети Община Ябланица в изпълнение на проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ по ОП „Добро управление“. Граждани  дадоха оценка на местната администрация чрез попълването на разработените Анкети- инструментариум за обратна връзка между граждани …

Отчет на Областна администрация Ловеч

На 9 януари в зала 101 на Областна администрация от 17.15 часа по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ , Областният управител Ваня Събчева и нейните заместници Илиян Тодоров и Бойко Пъдарски направиха подробен отчет за работата си през 2019 г. За пръв път …

Изработена методика по проект:BG05SFOP001-2.009-0046-C03 НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч

Методика и модели за подобреване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво.     Метод-Финал-ОПДУ-

Покана до гражданите на Ловеч

На 9 януари /четвъртък/ 2020 г., в зала 101 на Областна администрация от 17.15 часа по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ , Областният управител Ваня Събчева и екипът ѝ ще направят отчет за работата си през 2019 г. пред жителите на Ловеч. Срещата …