Подготовка за посрещане на Великден

Децата и младежите, участници в Ателие по готварство, с голямо желание и въображение боядисаха яйцата за празника, подкрепени от ръководителя на Атилието и психолога по проекта.

Участие на потребителите в Пролетните празници

Във връзка с изпълнение на една от целите на проекта за социализация на деца и младежи настанени в институции, и включване в събития от годишния културен календар на община Ловеч, представител на целевата група беше одобрен за участие в музикалната програма на празника. По време на провеждане на единствения по …

Eкспертни дискусии

Вчера, 23 април 2019 г. се преведоха две експертни дискусии по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” по ОП „Добро управление”. Първата беседа бе с представители на бизнеса, а втората с представетели на НПО сектора. Проведените експертни дискусии са част от Деност …

Проведени фокус групи по ОПДУ

Успешно премина вторият етап от проучването по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, свързано с гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво. В проучването участваха общо 4 фокус-групи, съответно с младежи, жители на …

Календар за месец април 2019 г.

1. Дневен детски лагер с Екомисия 21 век – 1.04. – 5.04.2019 година. 2. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 8 април 2019 год. 15.30 ч. 3. Месечна среща на доброволците от Местен център за работа с доброволци – 8.04 – 12.04.2019г. 4. Провеждане на 2 …

Провеждане на фокус-групи

Стартира втория етап от проучването свързано с гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Проучването на първата фокус-група бе сред младежи от гр. Ловеч.

Посрещане на Първа пролет

Стана традиция в навечерието на традиционни празници деца и младежи, включени в проектните дейности, да се събираме заедно, защото те очакват с нетърпение тези срещи. Така ние посрещнахме и Първа пролет, като домакин беше ЦНСТВУ – 4. Девойка, облечена в бяло, с диадема на главата,в ролята на Пролетта, поздрави децата …

Проведено обучение

По проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, се проведе обучение на тема „Изграждане на капацитет на гражданските структури в област Ловеч …

Календар на събитията – Март

1.Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 6 март 2019 г. 15.30 ч. 2.Месечна среща на доброволците от Местен център за работа с доброволци – 11 – 15 март 2019 г. 3.Провеждане на обучение по проект на ОП „Добро управление” „НПО–партньор и гарант за открито и отговорно …