Университет трета възраст

Занятия по интереси

Университетът  Трета възраст отвори врати през есента на 2015 година. Той включва занятия по интереси за възрастни в няколко групи: ИТ технологии, Английски език, Немски език, Фитнес, Кулинария и здравословен начин на хранене. Програмите обхващат 60 часа и занятията се провеждат в офиса на Екомисия 21 век от октомври до юни включително по предварително обявен график. Преподавателите са доброволци, Университетът се издържа от частни дарения, занятията в него са безплатни за участниците.