Проект „Здрави и успешни в училище”

Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”- Ловеч, работи по проект „Здрави и успешни в училище”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на  програма „ИРИС” –  „Да запазим семействата заедно”. Продължителността на проекта е 4 месеца  /16.11.2020г.- 16.03.2021г./. С дейностите на проекта ще  подкрепим 54 семейства на деца, които учат …