Сдружение Екомисия 21 век с нов одобрен проект

От 1.07.2023 година сдружението стартира дейности по проект ”Младежки центрове на уменията”, финансиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Проектът е 8 месеца с включени млади хора от …