Приключиха трейнингите за придобиване на дигитални умения

През месец декември, 2023 година бяха финализирани планираните събития по Дейност 6 Мобилна услуга -Тренинги за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места в трите общини Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. Бяха разгледани темите: „Въздействие на дигиталните …

Възможности за работа и квалификация

На 7 декември 2023 година по проект „Младежки центрове на уменията“ проведохме едно по-различно занимание по Дейност „Утвърждаване на Младежките центрове на уменията“ в община Летница. То се случи благодарение на партньорско споразумение за сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Ловеч в областта на подкрепа на Младежките политики. Състоя се …

Продължават консултациите по проект „Младежки центрове на уменията”

През месец ноември, 2023г. продължават груповите консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърчин. Проектните експерти: психолог и младежки работник запознаха участниците със следните теми: „Конфликтите в семейството – борбата между поколенията“ „Дванадесет златни правила …

Утвърждаване на Младежките центрове на уменията

Продължават инициативите по проект „Младежки центрове на уменията” насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа  за младите хора с по-малки възможности с цел преодоляване на социално изключване, намаляване на бедността и различията. В Угърчин, Летница и Априлци през периода 8 – 12.11.2023 година се проведоха занимания и консултации за насърчаване на …

Продължават трейнингите за придобиване на дигитални умения

В периода 23 -27.10.2023г. се проведоха тренингите за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места в Летница, Угърчин и Априлци по Дейност 6 на проект „Младежки центрове на уменията”. Темите на обученията бяха:  „Инструменти за онлайн комуникация“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност в дигитална …

Обучения за дигитални умения

Проект „Младежки центрове на уменията” предлага обучения за добиване на дигитални умения по Дейност 6: Тренинги за придобиване на дигитални умения  и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места. Обученията започнаха през октомври, 2023г. и ще се провеждат до края на месец декември. В тях интегрирана подкрепа от …

Кампания „Time to Move в Луковит и Дерманци“

През месец октомври ежегодно Евродеск България провежда кампанията Time to Move, в която сдружението традиционно се включва Тази година организирахме информационни щандове-работилници в централната част на село Дерманци и в Златния парк в Луковит. Запознахме участниците с Европейската година на уменията и мрежата на Евродеск. Представихме платформата Europass и някои …

Стартираха първите консултации по проект „Младежки центрове на уменията”

Бяха проведени първите групови консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърцин. Проектните експерти запознаха участниците със следните теми: “Развитие на умения за себепредставяне“ – младежки работник, “Как да общуваме с връстници” – психолог, „Запознаване …

Информационни кампании по проект „Гражданите- гарант за върховенството на закона“

На 10, 11 и 12 октомври екипът на сдружението проведе информационни кампании по проект в общините Летница (гр.Летница), Луковит (с.Дерманци) и Угърчин (гр.Угърчин). Запознахме учениците от горен курс в трите училища и гражданите на населените места с целта, дейностите и очакваните резултати по проекта. Бяха проведени анкети за проучване нагласите …

Учредяване на Младежки център на уменията в Априлци

На 27 септември екип на сдружение Екомисия 21 век, включен по проект „Младежки центрове на уменията“, финансиран по НПИМД по чл 1ба от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта, осъществи още една от проектните дейности – Учредяване на Младежки център на уменията в община Априлци. Участващите млади хора …