Информационни кампании по проект „Гражданите- гарант за върховенството на закона“

На 10, 11 и 12 октомври екипът на сдружението проведе информационни кампании по проект в общините Летница (гр.Летница), Луковит (с.Дерманци) и Угърчин (гр.Угърчин).
Запознахме учениците от горен курс в трите училища и гражданите на населените места с целта, дейностите и очакваните резултати по проекта. Бяха проведени анкети за проучване нагласите им във връзка с върховенството на закона. Резултатите от анкетите ще бъдат обобщени в анализ, който ще бъде публикуван онлайн.