„Младежите на Ловеч ГЛАСУВАТ И за чиста планета“

На 20 април 2024г. екипът на сдружение „Екомисия 21век“ съвместно с доброволци и членове на Общински ученически съвет проведе Хепънинг „Младежите на Ловеч ГЛАСУВАТ И за чиста планета“ в Зоопарк Ловеч. Целта на събитието беше да отбележи Европейската седмица на младежта и да популяризира изборите за Европейски парламент сред младите …

Сдружение Екомисия 21 век се включва в Европейската седмица на младежта

Сдружение Екомисия 21 век се включва в отбелязването на Европейската седмица на младежта 2024 с фокус върху Изборите за Европейски парламент 2024, която се осъществява с финансовата подкрепа на Евродеск България. Целта на събитията Европейската седмица на младежта тази година е да се изостри вниманието на младежите към изборите за …

Хепанинг на уменията

Младежи от общините Априлци, Летница, Угърчин се събраха на „Хепанинг на уменията“, заключително събитие по проект ”Младежки центрове на уменията”,  реализиран от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности, чл.10а от Закона за хазарта. Сред участващите …

Заключителна пресконференция по проект ”Младежки центрове на уменията”

На 15.02.24г. сдружение „Екомисия 21 век“проведе заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект ”Младежки центрове на уменията””, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3 ”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. На пресконференцията …

Приключване на Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията – предоставяне на интегрирана подкрепа по проект „Младежки центрове на уменията“. Те се проведоха в общините Летница, Априлци и Угърчин от психолог и младежки работник. Целеви групи бяха млади хора на възраст 15-29 г., включително и такива които …

Приключване на Дейност 5 Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 5 – Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията в трите общини – Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. В продължение на рамките на 5 месеца психологът и младежкият работник работиха с младежи на възраст 15-29 години, включително млади хора, които …

„Здрави и успешни в живота на родното място“

На 19, 20 и 21 януари 2024г. в Тетевен се проведе обучение „Здрави и успешни в живота на родното място“/Дейност 9 от проект „Младежки центрове на уменията“ Участие в него взеха младежи от общините, включени в проекта. Целта на обучението беше , чрез практически задачи и игрови подходи да развие …

Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани”

На 12,13 и 14 януари 2023 се проведе първото обучение по проект Младежки центрове на уменията/ „Дейност 8  Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани” в град Тетевен. Участваха 30 младежи от целевите групи включени в проекта от общините Летница, Угърчин и Априлци. Целта на обучението беше да се повиши тяхната …

Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин

Продължават заниманията по Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин. На 8 януари 2024 година се проведе среща с безработни младежи от общината в партньорство с БТ град Луковит. На нея младежки работник запозна младежите с възможности за продължаване на …

Утвърждаване на младежките центрове на уменията чрез предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове – предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин по проект „Младежки центрове на уменията“. Проведоха се 8 групови консултации от младежкия работник с целевата група младежи с по-малки възможности, включително и NEETS. Консултациите и дейностите за включването в живота на …