Работни срещи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец февруари и март 2021 посетихме общините партньори Лукови, Летница и Ябланица по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „. С кметовете на общините и председателите на общинските съвети обсъдихме и планирахме  предстоящи дейности по проекта. Бяха определени менторите на работните групи за всяка община. Сформираха се работни …

Приключи проект „Здрави и успешни в училище“

На 12 и 13 март 2021 година в офиса на сдружението по график, за трети път получиха подкрепа 54 семейства в нужда, чиито деца учат в ОУ „Панайот Пипков“. През тези два дни се раздадоха 54 пакета хранителни продукти, които съдържаха:  брашно;  захар; олио; салам шпек – 2бр.; краве масло …

Изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда – Ловеч по проект „Здрави и успешни в училище“

Продължават дейностите по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран от Фондация Работилница за граждански инициативи“, Програма ИРИС. Една от дейностите, която цели не само материално подпомагане, но и консултиране на родителите на децата, учащи в ОУ „П.Пипков“, е организиране на изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда …

Второ раздаване на хранителни продукти по проект „Здрави и успешни в училище“

На 2-ри и 3-ти март 2021 година екип на сдружението реализира част от Дейността „Закупуване и раздаване на хранителни продукти“ на родители на деца, ученици от ОУ „П.Пипков“Ловеч. Дейността е по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран по Програма ИРИС, чрез Фондация Работилница за граждански инициативи – София“ Това …

Сдружение „Екомисия 21 век” отбелязва 20 години от своето създаване

Началото на организацията беше поставено през 2001 година по инициатива на госпожа Нели Митева с участието на интелектуалки от град Ловеч, обединени около каузата за чиста околна среда и възпитание на подрастващите в принципите на устойчивото развитие. Като офис първите две години ползвахме помещения под наем в ОББ, а от …

Раздаване на ученически пособия по проект „Здрави и успешни в училище“

През месец февруари 2021 година  реализирахме Дейността „Закупуване и раздаване на ученически пособия“ за ученици от ОУ “Панайот Пипков“ по проект „Здрави и успешни в училище“ по Програма ИРИС. Епидемията от COVID-19 задълбочи още повече тежкото положение на социално слабите семейства. Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи …

Пресконференция на сдружение „Екомисия 21 век” по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

Сдружение „Екомисия 21 век” проведе пресконференция в изпълнение на Комуникационния план/Дейност 2/ за стартиране на  проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021, и …

Екомисия 21 век стартира нов проект

Сдружение „Екомисия 21 век” стартира проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП-линк към уебсайтовете на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани: www.eeagrants.org  /  www.activecitizensfund.bg/ Основната …

Дейностите по проект „Здрави и успешни в училище”

На 19.12.2020 посетихме селата Дойренци, Лисец, Баховица, Смочан, Радювене, Славяни и квартал „Дръстене” в град Ловеч, в условията на разпространение на КОВИД 19 подкрепихме  54 семейства на 60 деца от ОУ „Панайот Пипков” Ловеч. Така на родителите, които са определени с помощта на ръководството на училището и класните ръководители,  бяха …

Проект „Здрави и успешни в училище”

Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”- Ловеч, работи по проект „Здрави и успешни в училище”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на  програма „ИРИС” –  „Да запазим семействата заедно”. Продължителността на проекта е 4 месеца  /16.11.2020г.- 16.03.2021г./. С дейностите на проекта ще  подкрепим 54 семейства на деца, които учат …