Изложба на екзотични цветя

Сдружение „Екомисия 21 век“  в партньорство с община Ловеч организира изложба на екзотични цветя по повод Цветница. Изложбата се проведе на 16 и 17 април в изложбена зала „Покрит мост“.  В нея участваха 20 граждани и 5 институции, които представиха на вниманието на посетителите 90 различни вида орхидеи, палми, бонзаи,фикуси, …

Членове на Общински ученически съвет Ловеч посетиха Окръжен съд – Ловеч

На 15 април 2022 членове на Общински ученически съвет Ловеч и представилите на екипа на сдружението Тинка Иванова и Рена Керезова участваха в Деня на отворените врати на Окръжен съд – Ловеч. Тази година той се проведе под мотото  „Защо е важна Конституцията“. Те бяха посрещнати от представители на съда, …

Поставени два робота по проект „Нахрани робота, спаси планетата!“

   На 15 април 2022 година по проект „Нахрани робота, спаси планетата!“, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”, бяха поставени два робота – в ОУ „Проф.Димитър Димов“ за събиране на кенчета и един робот за събиране на използвани батерии в ЦДГ „Радост“ в комплекс „Младост“. Роботите …

Застъпническа кампания при кмета на община Ловеч

Застъпническата кампания на тема „Енергийна ефективност“ в община Ловеч се проведе с участието на доброволци по проект „Мисли и действай в зелено!“, финансиран от Грийнпийс България. Младежите поискаха информация от кмета на общината за мерките, които са предприети до сега във връзка с подобряване на енергийната ефективност и включване на …

ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКОЗАСТЪПНИЧЕСТВО

На 24-25 март 2022 година в град Ловеч се проведе обучение по екозастъпничество по проект „Мисли и действай в зелено!“, реализиран с финансовата подкрепа на Грийнпийс България. В обучението взеха участие 40 ученици доброволци от общините Летница,  Луковит, Тетевен и Ловеч. Участниците бяха обучени в основни принципи за опазване на …

Изпращане на петиция за премахване на найлоновите опаковки

Доброволци от сдружението, участници в проект „Мисли и действай в зелено!“, съставиха текст и поставиха подписите си под петиция за използване на алтернативни опаковки от рециклируем материал към куриерски фирми. Петицията беше изпратена до централния офис на куриерска фирма ЕКОНТ.

Европейският зелен пакт

На 11 декември 2019 г. Комисията представи Европейския зелен пакт, амбициозен пакет от планирани мерки, имащи за цел да дават възможност на ЕС да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. Мерките, придружени от първоначална пътна карта на ключовите политики, варират между амбициозни съкращения на емисиите, инвестиране в авангардни научни изследвания и иновации, …

Стратегия на ЕС от 2013 г. за адаптация към изменението на климата

Стратегията има за цел да направи Европа по-издръжлива на климатичните промени. Тя насърчава по-добрата координация и обмен на информация между държавите членки и стимулира включването на адаптацията към изменението на климата във всички съответни политики на ЕС. Технологията за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) отделя CO2 от атмосферните емисии …

Директива за възобновяемите енергийни източници

Директивата за възобновяемите енергийни източници  цели да гарантира, че до 2030 г. възобновяемите енергийни източници като биомаса, вятърна, водна и слънчева енергия ще осигуряват най-малко 32% от общото потребление на енергия в ЕС във връзка с производството на електроенергия, транспорта, отоплителните и охладителните системи. Всяка държава членка приема свой национален план за …

Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ)

Това  е първият и понастоящем най-големият международен пазар на въглеродни емисии, представлява ключов инструмент в политиката на ЕС за борба с изменението на климата. Основава се на принципа за „лимити и търговия“: определен е „лимит“ на общото количество на емисиите на парникови газове, които могат да се отделят от инсталациите (заводи, …