Проведени занимания по проект „Нахрани робота – спаси планетата!“

Екипът на „Екомисия 21 век“ проведе интерактивни занимания и почистваща акция с учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ по проект „Нахрани робота – спаси планетата!“, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”. На децата бяха представени ползите от разделното събиране на отпадъци, свойствата на алуминия, беше им …