Проведени занимания по проект „Нахрани робота – спаси планетата!“

Екипът на „Екомисия 21 век“ проведе интерактивни занимания и почистваща акция с учениците от СУ „Св. Климент Охридски“ по проект „Нахрани робота – спаси планетата!“, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”.

На децата бяха представени ползите от разделното събиране на отпадъци, свойствата на алуминия, беше им обяснено защо трябва да „хранят“ робота редовно. Разказано им беше за кампанията „Капачки за бъдеще“. Накрая всички заедно почистиха двора на училището.