Занимания по проект „Нахрани робота – спаси планетата! в СУ „Св.Климент Охридски“

На 23.05.2022 екипът на Сдружение „Екомисия 21 век“ проведе интерактивни занимания с децата от 1-4 клас в СУ „Св. Климент Охридски“ Ловеч по проект  „Нахрани робота –спаси планетата“, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”.

Чрез игра  показахме на децата как да събират разделно отпадъци, разказахме им за начина на извличане на алуминий от природата и енергията необходима за това, свойствата на алуминия, периода на разпад на едно алуминиево кенче в природата. Обяснихме им защо е важно да събират кенчета в робота и кампанията „Капачки За  Бъдеще“. Накрая им подарихме по една химикалка от рециклируема пластмаса, която да им напомня да пазят природата.