Второ раздаване на хранителни продукти по проект „Здрави и успешни в училище“

На 2-ри и 3-ти март 2021 година екип на сдружението реализира част от Дейността „Закупуване и раздаване на хранителни продукти“ на родители на деца, ученици от ОУ „П.Пипков“Ловеч. Дейността е по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран по Програма ИРИС, чрез Фондация Работилница за граждански инициативи – София“ Това …

Сдружение „Екомисия 21 век” отбелязва 20 години от своето създаване

Началото на организацията беше поставено през 2001 година по инициатива на госпожа Нели Митева с участието на интелектуалки от град Ловеч, обединени около каузата за чиста околна среда и възпитание на подрастващите в принципите на устойчивото развитие. Като офис първите две години ползвахме помещения под наем в ОББ, а от …

Раздаване на ученически пособия по проект „Здрави и успешни в училище“

През месец февруари 2021 година  реализирахме Дейността „Закупуване и раздаване на ученически пособия“ за ученици от ОУ “Панайот Пипков“ по проект „Здрави и успешни в училище“ по Програма ИРИС. Епидемията от COVID-19 задълбочи още повече тежкото положение на социално слабите семейства. Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи …

Пресконференция на сдружение „Екомисия 21 век” по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

Сдружение „Екомисия 21 век” проведе пресконференция в изпълнение на Комуникационния план/Дейност 2/ за стартиране на  проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021, и …

Екомисия 21 век стартира нов проект

Сдружение „Екомисия 21 век” стартира проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП-линк към уебсайтовете на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани: www.eeagrants.org  /  www.activecitizensfund.bg/ Основната …

Дейностите по проект „Здрави и успешни в училище”

На 19.12.2020 посетихме селата Дойренци, Лисец, Баховица, Смочан, Радювене, Славяни и квартал „Дръстене” в град Ловеч, в условията на разпространение на КОВИД 19 подкрепихме  54 семейства на 60 деца от ОУ „Панайот Пипков” Ловеч. Така на родителите, които са определени с помощта на ръководството на училището и класните ръководители,  бяха …

Проект „Здрави и успешни в училище”

Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”- Ловеч, работи по проект „Здрави и успешни в училище”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на  програма „ИРИС” –  „Да запазим семействата заедно”. Продължителността на проекта е 4 месеца  /16.11.2020г.- 16.03.2021г./. С дейностите на проекта ще  подкрепим 54 семейства на деца, които учат …

Кампания „Време за преместване от Ловеч в Троян”

През месец октомври Сдружение „Екомисия 21 век“, проведе кампания „TIME TO MOVE 2020”, която предоставиактуална информация относно възможностите за доброволчество, работа, обучение, стаж,  конкурси и други алтернативи за образувание и обучение в Европа. Съвместно с представители на учредения с наша подкрепа Общински младежки съвет Троян осъществихме кампанията,която е инициирана от …

Летни младежки стажове

През месец август се проведоха „Летни младежки стажове 2020“ в общините на област Ловеч, под менторството на Сдружение „Екомисия 21 век“. Стажовете бяха съобразени с предварителните желания на младежите. Менторите и стажантите бяха удовлетворени от съвместните дейности.  

Летни младежки стажове в Община Троян 2020 г.

Във връзка с мониторинга  на проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”,  Сдружение „Екомисия 21 век” продължи инициативата летни младежки стажове. През месец август 2020  в общинската администрация – Троян се реализираха летните младежки стажове. Участваха пет младежи от Общинския младежки съвет – …