Възможности за работа и квалификация

На 7 декември 2023 година по проект „Младежки центрове на уменията“ проведохме едно по-различно занимание по Дейност „Утвърждаване на Младежките центрове на уменията“ в община Летница. То се случи благодарение на партньорско споразумение за сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Ловеч в областта на подкрепа на Младежките политики. Състоя се …

Продължават консултациите по проект „Младежки центрове на уменията”

През месец ноември, 2023г. продължават груповите консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърчин. Проектните експерти: психолог и младежки работник запознаха участниците със следните теми: „Конфликтите в семейството – борбата между поколенията“ „Дванадесет златни правила …

Утвърждаване на Младежките центрове на уменията

Продължават инициативите по проект „Младежки центрове на уменията” насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа  за младите хора с по-малки възможности с цел преодоляване на социално изключване, намаляване на бедността и различията. В Угърчин, Летница и Априлци през периода 8 – 12.11.2023 година се проведоха занимания и консултации за насърчаване на …

Продължават трейнингите за придобиване на дигитални умения

В периода 23 -27.10.2023г. се проведоха тренингите за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места в Летница, Угърчин и Априлци по Дейност 6 на проект „Младежки центрове на уменията”. Темите на обученията бяха:  „Инструменти за онлайн комуникация“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност в дигитална …

Обучения за дигитални умения

Проект „Младежки центрове на уменията” предлага обучения за добиване на дигитални умения по Дейност 6: Тренинги за придобиване на дигитални умения  и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места. Обученията започнаха през октомври, 2023г. и ще се провеждат до края на месец декември. В тях интегрирана подкрепа от …

Кампания „Time to Move в Луковит и Дерманци“

През месец октомври ежегодно Евродеск България провежда кампанията Time to Move, в която сдружението традиционно се включва Тази година организирахме информационни щандове-работилници в централната част на село Дерманци и в Златния парк в Луковит. Запознахме участниците с Европейската година на уменията и мрежата на Евродеск. Представихме платформата Europass и някои …

Стартираха първите консултации по проект „Младежки центрове на уменията”

Бяха проведени първите групови консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърцин. Проектните експерти запознаха участниците със следните теми: “Развитие на умения за себепредставяне“ – младежки работник, “Как да общуваме с връстници” – психолог, „Запознаване …

Информационни кампании по проект „Гражданите- гарант за върховенството на закона“

На 10, 11 и 12 октомври екипът на сдружението проведе информационни кампании по проект в общините Летница (гр.Летница), Луковит (с.Дерманци) и Угърчин (гр.Угърчин). Запознахме учениците от горен курс в трите училища и гражданите на населените места с целта, дейностите и очакваните резултати по проекта. Бяха проведени анкети за проучване нагласите …

Учредяване на Младежки център на уменията в Априлци

На 27 септември екип на сдружение Екомисия 21 век, включен по проект „Младежки центрове на уменията“, финансиран по НПИМД по чл 1ба от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта, осъществи още една от проектните дейности – Учредяване на Младежки център на уменията в община Априлци. Участващите млади хора …

Учредяване на Младежки център на уменията в град Угърчин

На 28 септември екип на сдружение Екомисия 21 век, включен по проект „Младежки центрове на уменията“, финансиран по НПИМД по чл 1ба от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта, осъществи още една от проектните дейности – Учредяване на Младежки център на уменията в община Угърчин. Преобладаваща целева група …