Стартираха първите консултации по проект „Младежки центрове на уменията”

Бяха проведени първите групови консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърцин. Проектните експерти запознаха участниците със следните теми:

“Развитие на умения за себепредставяне“ – младежки работник,

“Как да общуваме с връстници” – психолог,

„Запознаване с Европейската дигитална рамка (Digital Competence Framework for Citizen (DigComp2.0) и нейните основни компоненти. Умения за работа с информация и данни“-  обучител дигитални умения.

Групови консултации ще се осъществяват два пъти месечно в рамките на 5 месеца/септември 2023 – януари 2024 година. Проектът дава възможност и за индивидуални консултации чрез подаване на лична заявка – формуляр на място в центровете.

Мобилните услуги са част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията”и се предоставят с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/,

Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.