Кампания „Time to Move в Луковит и Дерманци“

През месец октомври ежегодно Евродеск България провежда кампанията Time to Move, в която сдружението традиционно се включва
Тази година организирахме информационни щандове-работилници в централната част на село Дерманци и в Златния парк в Луковит.
Запознахме участниците с Европейската година на уменията и мрежата на Евродеск. Представихме платформата Europass и някои основни нейни инструменти като създаване на автобиография, писане на мотивационни писма, оценка на дигитални умения, електронно съхранение на дипломи и сертификати и други. Проведохме играта „Лов на съкровища – Да открием Европа, Евродеск и Europass заедно!“