Обучения за дигитални умения

Проект „Младежки центрове на уменията” предлага обучения за добиване на дигитални умения по Дейност 6: Тренинги за придобиване на дигитални умения  и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места. Обученията започнаха през октомври, 2023г. и ще се провеждат до края на месец декември. В тях интегрирана подкрепа от обучител и психолог получават млади хора от малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърчин. Темите на изминалите тренинги са свързани с

Европейската дигитална рамка и нейните основни компоненти; умения за работа с информация и данни; инструменти за онлайн комуникация.
Настоящите мобилни услуги са част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията” и се предоставят с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.