Учредяване на Младежки център на уменията в Априлци

На 27 септември екип на сдружение Екомисия 21 век, включен по проект „Младежки центрове на уменията“, финансиран по НПИМД по чл 1ба от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта, осъществи още една от проектните дейности – Учредяване на Младежки център на уменията в община Априлци.

Участващите млади хора се запознаха с предстоящите дейности и възможностите, които им предлага новоучреденият център. На срещата беше приет Етичния кодекс, който ще спазват двете страни по време на общите неформални занимания. Представени бяха програми за групови консултации и тренинги.