Учредяване на Младежки център на уменията в град Угърчин

На 28 септември екип на сдружение Екомисия 21 век, включен по проект
„Младежки центрове на уменията“, финансиран по НПИМД по чл 1ба от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта, осъществи още една от проектните дейности – Учредяване на Младежки център на уменията в община Угърчин.
Преобладаваща целева група бяха млади хора между 15 -19 години.
Участниците се запознаха с основните проектни дейности и ползите, които той носи за тяхното личностно и професионално развитие.
Младежкият работник, психологът и обучител дигитални умения споделиха основните теми от техните програми за групови консултации и тренинги. Младежкият работник ги запозна с правилата на Етичния кодекс, който ще спазват двете страни по време на общите неформални занимания.