Учредяване на Младежки център на уменията в община Летница

На 20 септември екип на сдружение Екомисия 21 век, включен по проект
„Младежки центрове на уменията“, финансиран по НПИМД по чл 1ба от Закона
за хазарта, Министерство на младежта и спорта, стартира една от
основните дейности – Учредяване на Младежки център на уменията в община
Летница.
Преобладаваща целева група бяха млади хора между 15 -19 години.
Ръководителят на проекта ги запозна с основните дейности по проекта,
като изтъкна ползите, които той носи за тяхното личностно и
професионално развитие.
Младежкият работник, психологът и обучител дигитални умения споделиха
основните теми от техните програми за групови консултации и тренинги.
Младежкият работник ги запозна с правилата на Етичния кодекс, който ще
спазват двете страни по време на общите неформални занимания.