Продължават консултациите по проект „Младежки центрове на уменията”

През месец ноември, 2023г. продължават груповите консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърчин. Проектните експерти: психолог и младежки работник запознаха участниците със следните теми:

„Конфликтите в семейството – борбата между поколенията“

„Дванадесет златни правила как да водим разговор“

„Развитие на комуникативни умения – писмени и устни“

„Социални умения“

Групови консултации ще се осъществяват два пъти месечно в продължение на 5 месеца до  януари 2024 година. Проектът дава възможност и за индивидуални консултации чрез подаване на лична заявка – формуляр на място в центровете.

Настоящите услуги са част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията”и се предоставят с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/,

Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.