Утвърждаване на Младежките центрове на уменията

Продължават инициативите по проект „Младежки центрове на уменията” насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа  за младите хора с по-малки възможности с цел преодоляване на социално изключване, намаляване на бедността и различията.

В Угърчин, Летница и Априлци през периода 8 – 12.11.2023 година се проведоха занимания и консултации за насърчаване на квалификацията, преквалификацията, социални услуги, неформално обучение, посредничество за заетост, водени от младежки работник и психолог. В град Угърчин беше отбелязан Световният ден на толерантността.

Инициативите се осъществяват в рамките Дейност 7 „Утвърждаване на младежките центрове на уменията – предоставяне на интегрирана подкрепа“ като част от дейностите по проект „Младежки центрове на уменията” с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.