Възможности за работа и квалификация

На 7 декември 2023 година по проект „Младежки центрове на уменията“ проведохме едно по-различно занимание по Дейност „Утвърждаване на Младежките центрове на уменията“ в община Летница. То се случи благодарение на партньорско споразумение за сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Ловеч в областта на подкрепа на Младежките политики.
Състоя се среща с една от целевите групи по проекта -Групата NEETS,младежи, които не учат и не работят, до 29 години.
Представители на ДБТ Ловеч разказаха за нови възможности за намиране на работа и квалификация за предстоящата 2024 година. От страна на Сдружението участваха младежки работник и психолог с актуална информация за възможностите, които предоставя проекът, за включване в живото на общността и социализиране на младите хора от малките населени места.

Проект „Младежки центрове на уменията”  се осъществява с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.