Приключиха трейнингите за придобиване на дигитални умения

През месец декември, 2023 година бяха финализирани планираните събития по Дейност 6 Мобилна услуга -Тренинги за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите
хора в малките населени места в трите общини Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“.
Бяха разгледани темите: „Въздействие на дигиталните технологии върху околната среда и работа с платформата Еко 21 – подаване на Еко сигнали“, „Основни професии в сферата на дигиталните технологии и възможности за работа в малките населени места“, „Запознаване с платформата Европас,
създаване и разработване на профил в нея“.
Със съдействието на обучителя по проекта Павлина Иванова част от младежите създадоха свой профил и своите първи автобиографии в Европас.