Сдружение Екомисия 21 век с нов одобрен проект

От 1.07.2023 година сдружението стартира дейности по проект ”Младежки центрове на уменията”, финансиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. Проектът е 8 месеца с включени млади хора от три целеви групи -15-18,19-24, 25-29, включително NEETS, които не учат, не работят, от  малки населени места от общините Угърчин, Летница и Априлци.

Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп до младежка работа на млади хора от малките населени места на област Ловеч с цел личностното им развитие и овластяване, формиране на социално отговорно поведение и развитие на техния капацитет, намаляване на социалните различия.

Акценти от дейностите са информационни кампании в общините и набиране на участници в целевите групи – общо 60 млади хора; учредяване на Младежки центрове на уменията и предоставяне на мобилни младежки услуги в 6 малки населени места, включително и общинските центрове, свързани с придобиване на дигитални умения, социални и граждански знания и умения, провеждане на двустепенно  обучение с различна тематична насоченост, като се акцентира на практическото прилагане на тези умения в полза и подкрепа на младите хора за професионалното им ориентиране и повишаване на техния принос в полза на общността в родните им  места.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на НПИМД по чл10а от Закона за хазарта/2023-2025/, Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-63/13.07.2023г.