Проект „Здрави и успешни в училище”

Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”- Ловеч, работи по проект „Здрави и успешни в училище”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на  програма „ИРИС” –  „Да запазим семействата заедно”. Продължителността на проекта е 4 месеца  /16.11.2020г.- 16.03.2021г./.

С дейностите на проекта ще  подкрепим 54 семейства на деца, които учат в ОУ”П.Пипков”- Ловеч. Училището е средищно и се обучават  деца от квартал „Дръстене” и 8 села на общината. Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомогне тези семействата, като осигурим необходимите ученически пособия за учебния процес,  необходими предпазни средства и медикаменти, позволяващи децата да не напускат училище, както и хранителни продукти в условията на Ковид 19.

Основните дейностите по проекта са:

  • Среща за стартиране на проекта в ОУ „Панайот Пипков“;
  • Предоставяне на пособия за учениците: чрез подкрепата с ученически пособия на 60 деца и 54 семейства, децата ще се задържат в образователната система;
  • Предоставяне на медицински предпазни средства  и консумативи за лична хигиена и дезинфекция – за обезпечаване здравето на децата и техните семейства.
  • Предоставяне на медикаменти от първа необходимост за семействата;
  • Семействата ще бъдат подкрепени материално чрез трикратно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти от първа необходимост;
  • Провеждане на изнесени срещи на Бюро по труда Ловеч в квартал „Дръстене” и 8-те села на общината с членове на семействата, за осигуряване информация за заетост и включване в образователни програми за повишаване професионалните им умения и адаптивност към пазара на труда.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта ще осигурим благоприятни условия за равен достъп до образование в условията на КОВИД 19, както и оказване на материална подкрепа на семействата и запазване здравето на децата и тяхното задържане в училище и в семейна среда.

На 26.11.2020г. се проведе среща с представители на целевата група и ръководството на училище ОУ „Панайот Пипков“. Бяха раздадени тематични флаери, свързани със създадената епидемична обстановка в условията на Ковид 19.

Всички участници бяха запознати с предстоящите дейности по проекта!