Кампания „Време за преместване от Ловеч в Троян”

През месец октомври Сдружение „Екомисия 21 век“, проведе кампания „TIME TO MOVE 2020”, която предоставиактуална информация относно възможностите за доброволчество, работа, обучение, стаж,  конкурси и други алтернативи за образувание и обучение в Европа.

Съвместно с представители на учредения с наша подкрепа Общински младежки съвет Троян осъществихме кампанията,която е инициирана от Програма Евродеск България и  е част от Програма Еразъм+.

На 14 октомври 2020 година в град Троян организирахме щанд с информационни материали, посветени на кампанията„Време за преместване от Ловеч в Троян”. Представителите на Младежкия съвет раздавахафлаери на младите хора и ги запознаваха с възможностите и ползите от информацията, която Евродеск предоставя.

Това събитие е част от Национална ежегодна кампания „TIME TO MOVE“ -представя информация за хиляди възможности, които съществуват в Европа за участие в международни проекти, пътувания, за придобиване на знания и ценен опит за бъдещо професионално развитие.