Летни младежки стажове

През месец август се проведоха „Летни младежки стажове 2020“ в общините на област Ловеч, под менторството на Сдружение „Екомисия 21 век“. Стажовете бяха съобразени с предварителните желания на младежите. Менторите и стажантите бяха удовлетворени от съвместните дейности.