Летни младежки стажове в Община Троян 2020 г.

Във връзка с мониторинга  на проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”,  Сдружение „Екомисия 21 век” продължи инициативата летни младежки стажове.

През месец август 2020  в общинската администрация – Троян се реализираха летните младежки стажове. Участваха пет младежи от Общинския младежки съвет – Троян (ОМС).

Стажът се проведе за период от две седмици, по четири часа на ден. Младежите стажуваха в сферата на мениджмънта, правото, архитектурата, счетоводството и туризма. Експертите  дадоха  възможност на всички стажанти да проследят процеса на работата в различните звена на общинска администрация.

Ментори на младежите бяха главния специалист „Демографски и младежки политики“ и секретаря на Общината.

Участниците в летните младежки стажове проведени в Община Троян са:

  • Преслава Пенкова, ученичка в 11 клас, СУ „Васил Левски“, гр. Троян;
  • Мария Георгиева, ученичка в 12 клас, СУ „Васил Левски“, гр. Троян ;
  • Теодора Моева,ученичка в 11 клас, СУ „Васил Левски“, гр. Троян ;
  • Ренета Дочева, ученичка в 11 клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян;
  • Мария-Мануела Стоева, ученичка в 11 клас, НУПИ „Проф. Венко Колев“ – гр. Троян.

Петимата стажанти активно се включиха в подготовката на 28-то издание на Български фестивал на сливата, 2020 г., което ще се проведе в град Троян.